ช่างประปา ถาม- ตอบ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา

เปิดน้ำแล้ว มีลมออกมา

อาการ เปิดน้ำแล้วมีลมออกมาด้วย อาการนี้ ส่วนมากจะเกิดจากการที่ปั๊มน้ำดูดน้ำจากถังที่อยู่ใต้ดิน ถ้าฟุตวาล์ว หรือ ท่อด้านดูด มีปัญหาจะทำให้ปั๊มน้ำดูดลมผสมมาด้วย แต่ถ้าจนปั๊มดูดน้ำจากถังใต้ดินไม่ขึ้นเลย ก็เป็นจากสาเหตุ ท่อด้านดูดรั่ว หรือ ฟุตวาล์วเสีย 
© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com