ช่างประปา ถาม- ตอบ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา

การเลือกใช้ท่อน้ำดี

        การเลือกใชท่อน้ำดี   ท่อน้ำดีคือ ท่อที่ใช้สำหรับส่งน้ำ ไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านหรืออาคาร โดยท่อน้ำดีที่เป็นท่อ MAIN ส่วนมากเดินท่อไว้บนฝ้าเพดาน  เพื่อจ่ายน้ำไปยังห้องน้ำแต่ละห้อง ถ้าเป็นตามอาคารหรือตึกสูงส่วนมากจะใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี เพราะเป็นท่อที่ทนแรงดันได้สูงทำให้สามารถส่งน้ำขึ้นไปยังชั้นสูงๆได้ดี  แต่ท่อเหล็กก็มีข้อเสียตรงที่เวลาท่อเริ่มเก่าแล้วจะเกิดสนิมภายในท่อ  ทำให้เวลาเปิดน้ำใช้น้ำที่ไหลผ่านท่อมาน้ำจะเป็นสีแดง น้ำไม่ใสทำให้น้ำไม่ค่อยน่าใช้  แต่ถ้าเป็นตามอาคารที่ไม่สูงมาก หรือ ตามบ้านพักอาศัยทั่วไปจะไม่ค่อยนิยมใช้ท่อน้ำดีที่เป็นท่อเหล็กเพราะการติดตั้งท่อเหล็กราคาค่อนข้างแพง ทั้งราคาของท่อ ราคาวัสดุอุปกรณ์ประกอบ  และราคาค่าแรงของช่างก็แพงกว่าเพราะต้องมีการ ต๊าปเกลียวท่อ และใช้เวลานาน  ดังนั้นตามอาคารหรือบ้านพักอาศัยทั่วไป  จึงนิยมใช้ท่อน้ำดีที่เป็นท่อ PVC เพราะราคาค่อนข้างถูกอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ก็ราคาไม่แพง การติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก  หรือราคาค่าแรงช่างก็ไม่แพง  โดยท่อ PVC จะมีหลายขนาด หลายเกรด ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน  โดยท่อน้ำดี ควรมีความหนาเป็นพิเศษเพราะต้องทนแรงดันมาก  ถ้าเป็นท่อเหล็กควรเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี ที่มีแถบสีน้ำเงินคาดบนปลายท่อ โดยท่อเหล็กจะมีความหนาสามขนาดคือ 1.แถบสีเหลืองที่ปลายท่อแสดงว่าเป็นชนิดบาง  2.แถบสีน้ำเงินที่ปลายท่อแสดงว่าความหนาอยู่ในระดับกลาง  3.แถบสีเขียวอยุ่ปลายท่อแสดงว่าเป็นอย่างหนา  ส่วนมากท่อน้ำดีที่ใช้กันก็จะเป็นชนิดที่มีแถบสีน้ำเงินอยู่ปลายท่อ  ส่วนท่อ PVC จะมีอยู่สามเกรด คือ เกรด 5 , 8.5 , 13.5  ซึ่งท่อน้ำดีควรใช้ เกรด 13.5 เพราะเป็นชนิดที่หนาและทนแรงดันได้สูง  ดังนั้นการเลือกใช้ท่อน้ำดีแต่ละประเภทควรเลือกให้เหมาะสมกับงาน

 
© 2022 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com