การตรวจเช็คเบื้องต้น

  อาการปั๊มน้ำทำงานเอง ตรวจสอบเบื้องต้น

  1.ทดสอบปิดวาล์วออกจากปั๊มน้ำ  ถ้าปิดแล้วปั๊มไม่ทำงานแสดงว่ามีจุดรั่วซึม

  2.ถ้าปิดวาล์วออกจากปั๊มแล้วปั๊มยังทำงาน อาจจะมีปัญหาที่ สวิทส์แรงดันปั๊ม

  3.ลองตรวจเช็คที่ชักโครกว่ามีน้ำรั่วซึมไหม

   มิเตอร์หมุนตลอดเวลา

 1.ทดสอบโดยการปิดวาล์ว เข้าถังเก็บน้ำ

 2.แล้วดูมิเตอร์น้ำ  ถ้ามิเตอร์น้ำหมุนแสดงว่ามีจุดรั่วซึม

-

-